Контакт

map

Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20
11000 Београд, Србија

Телефон Деканата: 011 2639-119
Факс: 011 2639-356
info@f.bg.ac.rs


Одсек за студентске послове
Нова зграда, приземље
Основне студије: 011 3206 123
Постдипломске студије, студентски стандард:
011 3281 157Контакт овлашћеног лица за поступање по захтеву
за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Телефон: 011 2639-119
Е пошта: info@f.bg.ac.rsЛице за заштиту података о личности: Соња Мирковић
Телефон: 011 3206-130
Е пошта: nabavke@f.bg.ac.rs
Секретари Одељења:
Кабинет:   с414
Телефон:   3206-220
Е-пошта:   arh.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   кл4, Капетан Мишино здање, 2. спрат
Телефон:   2639-628
Е-пошта:   klf.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   с212
Телефон:   3206-141
Е-пошта:   psi.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   c212
Телефон:   3206-171
Е-пошта:   an.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   с414
Телефон:   3206-221
Е-пошта:   iu.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   к212
Телефон:   3206-140
Е-пошта:   pea.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   c572
Телефон:   3206-290;  3206 290
Е-пошта:   ea.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   с314
Телефон:   3206-180
Е-пошта:   fil.manki.f.bg.ac.rs
Кабинет:   c314
Телефон:   3206-181
Е-пошта:   soc.manki.f.bg.ac.rs
↑↑↑