Запослени


Декански колегијум Факултета
Декан

проф. др Миомир Деспотовић

Кабинет: 160
Телефон: 2639-119
Е-пошта: dekan@f.bg.ac.rs

Продекан за финансије

проф. др Данијел Синани

Кабинет: 160
Телефон: 2639-119
Е-пошта: finansije@f.bg.ac.rs

Рад са странкама: уторак 13.30–15.00

Продекан за наставу

проф. др Небојша Грубор

Кабинет: 160
Телефон: 2639-119
Е-пошта: nastava@f.bg.ac.rs

Рад са странкама: уторак 12.00–14.00

Продекан за науку

проф. др Јелена Ердељан

Кабинет: 160
Телефон: 2639-119
Е-пошта: nauka@f.bg.ac.rs

Рад са странкама: среда 13.00–14.30

Секретар Факултета

Слободан Иванежа, дипломирани правник

Кабинет: 158
Телефон: 3206-133; 2639-315
Е-пошта: sivaneza@f.bg.ac.rs

Рад са странкама: среда 11.00-13.00

↑↑↑