Центар за историјску географију и историјску демографију (ЦИГИД)

ЦЕНТАР ЗА ИСТОРИЈСКУ ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈСКУ ДЕМОГРАФИЈУ (ЦИГИД)

Центар за историјску географију и историјску демографију основан је 2010. године као једна од научних јединица Oдељења за историју Филозофског факултета, на иницијативу проф. др Синише Мишића и Катедре за историју српског народа у средњем веку. Предмет Центра јесу истраживања у области историјске географије и историјске демографије српских земаља у периоду од досељавања Словена на Балканско полуострво до краја XIX века. Активности Центра повезују истраживаче различитих профила, од историчара и историјских географа до географа, етнолога и археолога. У оквиру Центра до сада је реализовано неколико пројеката на тему проучавања насеља и становништва у средњем веку и раном модерном периоду. Најзначајнији пројекат, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ев. бр. 177010), тицао се Шумадије у XV веку, док резултат вишегодишњег рада представља колективна монографија под истим насловом у издању Центра. Сарадници ЦИГИД-а имају учешћа у реализацији пројеката везаних за теренска истраживања у сарадњи са локалним музејима у Пријепољу, Ваљеву, Пожаревцу, Крушевцу и др. У сарадњи са локалним срединама организовано је више научних скупова и конференција, уз публиковање научних резултата из области историјске географије и историјске демографије у тематским зборницима од међународног и истакнутог националног значаја. Поједини чланови Центра баве се систематским проучавањем архивске грађе у Дубровнику, Котору, Будви, Венецији и Ватикану, чији су резултати последњих година значајно употпунили научна сазнања, посебно у области друштвене, привредне и црквене историје, у складу са предметом истраживања Центра. Почев од 2011. године, ЦИГИД је колективни члан Међународне комисије за историјску демографију са седиштем у Паризу. Издавач је научног часописа Натписи и записи, који је покренут 2015. године.


Управник Центра: Проф. др Синиша Мишић

Контакт: simisic@f.bg.ac.rs


Председник Научног већа Центра: др Катарина Митровић, виши научни сарадник

Контакт: ksmitrov@f.bg.ac.rs


Секретар Центра: др Марина Штетић, научни сарадник

Контакт: marina.stetic@f.bg.ac.rs


Часопис који издаје Центар:

Натписи и записи 1(2015)

Натписи и записи 2(2016)

Натписи и записи 3(2017)

Натписи и записи 4(2018)

Натписи и записи 5(2019)

Натписи и записи 6(2020)

Натписи и записи 7(2021)

Натписи и записи 8(2022)

Натписи и записи 9(2023)

Издања Центра:

Власт и моћ: властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину, ур. С. Мишић, Крушевац 2014. (коиздавач: Народна библиотека Крушевац)

Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба, тематски зборник радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године у Манастиру Љубостињи, ур. С. Мишић, Д. Јечменица, Трстеник 2014, 2015², 2017³. (коиздавач: Народни Универзитет Трстеник, Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник)

Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012), ур. С. Мишић, Београд 2015.

Српска краљевства у средњем веку, зборник са међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. септембра 2017. године у Краљеву, у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног), ур. С. Мишић, Краљево 2017. (коиздавачи: Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Одсек за историју; Универзитет у Нишу – Центар за византијско-словенске студије; Град Краљево)

Шумадија у XV веку: колективна монографија, ур. С. Мишић, М. Копривица, Београд 2018.

Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни, тематски зборник радова са научног скупа одржаног 21. октобра 2017. године у Народном музеју у Аранђеловцу, ур. С. Мишић, Д. Радичевић, М. Шуица, Аранђеловац 2018. (коиздавач: Народни музеј у Аранђеловцу)

С. Мишић, Г. Бојковић, Средњовековни манастири и цркве Црне реке, Пожаревац 2018. (коиздавач: Народни музеј у Пожаревцу)

С. Мишић, Методолошки и историографски прилози, Београд 2021. (коиздавач: Народни музеј у Пожаревцу)

М. Штетић, Виноградарство у средњовековној Србији, Београд 2021.

М. Копривица, Властелинства и економија манастира средњовековне Србије, Београд – Ниш 2022 (коиздавач: Центар за црквене студије, Ниш)

↑↑↑