Запослени

СЛУЖБЕ
Секретарка Факултета
Шеф кабинета декана
Ивана С. Павловић
Рад са странкама: 9.00-16.00

 

Aндрагогија
Бојана Радујко
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Археологија
Ристо Драшковић
Рад са странкама: 10.00-12.00
Етнологија и антропологија
Ана Дајић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја
др Јелена Пауновић-Штерменски
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја уметности
Ана Коцјан
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 10.00-12.00
Класичне науке
Мирослава Мајхер
Рад са странкама: 11.00-13.00
Педагогија
Марија Шаранчић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Психологија
Маја Јовановић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Социологија
Дуња Полети Ћосић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Филозофија
Дарко Дачковић
Рад са странкама: 12.00-14.00

Рад са странкама: 11.00-14.00
Рад са странкама – Архива: 9.00-16.00

Запослени

Зора Јовановић, шеф Одсека

Катарина Тодоровић, сам. струч. сар. за остале послове - послови из области радних односа

кадровски послови
избори у наставничка и сарадничка звања

Светлана Соколовић, сам. струч. сар. за остале послове - послови подршке научноистра. и наставном раду

докторске дисертације
научноистраживачки рад

Снежана Николић, стручни сарадник

признавање страних високошколских диплома
избори у научноистраживачка звања
јавна набавка

Илинка Стевановић, струч. сар. за остале послове - послови писарнице

Матија Садовић, сам. струч. сар. за остале делатности

Петар Станисављевић, виши струч. сарадник за остале делатности

Драган Богдановић, курир

Ненад Мићић, курир

Соња Мирковић, сам. струч. сар. за остале послове - Руководилац одсека

Сузана Стојановић, струч. сар. за остале делатности - послови набавке

Рад са странкама: 11.00-14.00
ПИБ Факултета: 100050474

Запослени

Дејан Јовановић, сам. струч. сар. за ост. послове - Руководилац одсека

Анкица Башић, сам. струч. сар. за ост. послове - рачуноводствени аналитичар

Меланија Којић, виши струч. сар. за ост. делатности - обрачун зарада и осталих личних примања

Милка Жунић, виши струч. сар. за ост. делатности - књиговођа аналитичар

Светлана Милићевић, виши струч. сар. за ост. делатности - ликвидатор

Наташа Стевановић, виши струч. сар. за ост. делатности - књиговођа основних средстава и билансиста за научну област

Весна Мијаиловић, виши стручнотехнички сарадник за остале делатности (књиговођа основних средстава и билансиста за научну област)

Запослени

Иги Костић, сам. струч. сар. за остале послове - Руководилац одсека
Рад са странкама: 10.00-13.00

Ивана Павловић, сам. струч. сар. за студије и студ. питања - докторске и мастер студије и студентски стандард
Рад са странкама: 12.00-14.00

Тамара Вукосављевић Маринковић, струч. сар. за студије и студ. питања
основне студије – Психологија, Педагогија, Андрагогија
Рад са странкама: 12.00-14.00

Маргарета Николовски, струч. сар. за студије и студ, питања
основне студије – Филозофија, Социологија, Историја
Рад са странкама: 12.00-14.00

Татјана Стојковић, струч. сар. за студентске послове
основне студије – Историја уметности, Археологија, Етнологија и антропологија, Класичне науке
Рад са странкама: 12.00-14.00


Услуге Одсека за студентске послове

Рад са странкама: 11.00-14.00

Запослени

Мирјана Ђурђевић, сам. струч. сар. за остале послове - Руководилац одсека

Рад са странкама: 11.00-14.00

Запослени

Слободан Милисављевић, руководилац послова информационих система и технологије

Гордана Толић, сам. струч. сар. за остале делатности - наставна и научна документација

Горан Вуковић, администратор информационих система и технологија

Весна Милошевић, технички секретар

Радоје Тешовић, сам. струч. сар. - програмер - инжењер

↑↑↑