Центар за теорију историје

Центар за теорију историје

Центар за теорију историје посвећен је широком спектру питања која проблематизују однос теорије и историје. Током протеклих неколико деценија, историографија у свету бележи све динамичнији развој теорије историје који остаје без значајне рецепције унутар српске историографије. Теоријски засновано проучавање прошлости, међутим, доводи историју у везу с другим друштвеним наукама, доприноси потпунијем и правилнијем разумевању историјских процеса, јача аутономност мишљења и интегритет историјске науке, испитује њено место у савременом друштву. Оно доприноси интерпретативном плурализму историографије, као и наставе историје на универзитету. Теоријско мишљење омогућава концептуализацију историјских проблема, подстиче компаративне приступе и аналитички приступа односу традиције, идентитета и колективног сећања у данашњем свету.

Центар за теорију историје настоји да подстакне размену знања, искустава и идеја са наглашеном интеркултурном и плуридисциплинарном оријентацијом (историја, филозофија, социологија, антропологија, археологија итд). Његова амбиција је да се генерације младих историчара плански упознају са актуелним достигнућима најразвијенијих историографија у којима теоријска мисао заузима достојно место.

↑↑↑