Студентске организације

"Регистар судентских организација"
НАЗИВ И СЕДИШТЕ:

Назив: Удружење студената психологије „Стимулус”

Скраћени назив: УСП „Стимулус”

Назив на енглеском језику: Psychology Students’ Association “Stimulus”

Скраћени назив на енглеском језику: PSA “Stimulus”

Седиште: Чика Љубина 18 – 20, Београд

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:

Удружење студената психологије „Стимулус” је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и остваривања права и интереса студената који студирају према студијским програмима који се остварују на Одељењу за психологију Универзитета у Београду – Филозофског факултета, подстицања студената на академски рад и развој и промовисања психологије.

Циљеви Удружења студената психологије „Стимулус” су:
1) остваривање и заштита права, интереса и здравља студената;
2) унапређење наставе;
3) унапређење положаја студената у друштву;
4) организовање сусрета студената;
5) организовање семинара и трибина;
6) умрежавање и успостављање међусобне сарадње студената Универзитета у Београду – Филозофског факултета;
7) остваривање различитих облика сарадње са другим организацијама;
8) промоција психологије у јавности.

СТАТУТ СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Статут Удружења студената психологије „Стимулус”

ИФОРМАЦИЈЕ О ЗАСТУПНИКУ

Име и презиме: Миљана Лакићевић

Статус студента и година студија: Студенткиња четврте године Основних академских студија психологије на Факултету

Е-адреса: lakicevicmilj@gmail.com

НАЗИВ И СЕДИШТЕ:

Назив: Клуб студената историје - Острогорски (КСИО)

Скраћени назив: КСИ – Острогорски

Назив на енглеском језику: History Students’ Club – Ostrogorsкy

Скраћени назив на енглеском језику: HSC – Ostrogorsky

Седиште: Чика Љубина 18 – 20, Београд

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:

Клуб студената историје - Острогорски је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и остваривања права и интереса студената који студирају према студијским програмима који се остварују на Одељењу за историју Универзитета у Београду – Филозофског факултета, подстицања студената на академски рад и развој и промовисања историје.

Циљеви Клуба студената историје - Острогорски су:

 • остваривање и заштита права, интереса и здравља студената;
 • унапређење наставе;
 • унапређење положаја студената у друштву;
 • промоција историје;
 • подстицање студената на академски рад и развој;
 • организовање семинара, трибина, округлих столова и других сличних догађаја.
СТАТУТ СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Статут Клуба студената историје – Острогорски

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАСТУПНИКУ

Име и презиме: Алекса Гачић

Статус студента и година студија: Студент треће године Основних академских студија историје на Факултету

Е-адреса: aleksagacic12@gmail.com

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ:

Назив: Удружење студената педагогије „Фреире”

Скраћени назив: УСП „Фреире”

Назив на енглеском језику: Pedagogy Students’ Association “Freire”

Скраћени назив на енглеском језику: PSA “Freire”

Седиште: Чика Љубина 18 – 20, Београд

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:

Удружење студената педагогије „Фреире” је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и остваривања права и интереса студената који студирају према студијским програмима у областима педагогије који се остварују на Одељењу за педагогију и андрагогију Универзитета у Београду – Филозофског факултета, подстицања студената на академски рад и развој и промовисања педагогије.

Циљеви Удружења студената педагогије „Фреире” су:

 • остваривање и заштита права, интереса и здравља студената;
 • унапређење наставе;
 • унапређење положаја студената у друштву;
 • организовање сусрета студената;
 • организовање семинара и трибина;
 • умрежавање и успостављање међусобне сарадње студената Универзитета у Београду – Филозофског факултета;
 • остваривање различитих облика сарадње са другим организацијама;
 • промоција педагогије у јавности.
СТАТУТ СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Статут Удружења студената педагогије „Фреире”

ИФОРМАЦИЈЕ О ЗАСТУПНИКУ

Име и презиме: Милена Вучинић

Статус студента и година студија: Студенткиња треће године Основних академских студија педагогије на Факултету

Е-адреса: milenavucinic5@gmail.com

НАЗИВ И СЕДИШТЕ:

Назив: Удружење студената социологије

Скраћени назив: УСС

Назив на енглеском језику: Sociology Students’ Association

Скраћени назив на енглеском језику: SSA

Седиште: Чика Љубина 18 – 20, Београд

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:

Удружење студената социологије је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и остваривања права и интереса студената који студирају према студијским програмима који се остварују на Одељењу за социологију Универзитета у Београду – Филозофског факултета, подстицања студената на академски рад и развој и промовисања социологије.

Циљеви Удружења студената социологије су:

 • остваривање и заштита права, интереса и здравља студената;
 • унапређење наставе;
 • унапређење положаја студената у друштву;
 • организовање сусрета студената;
 • организовање семинара и трибина;
 • умрежавање и успостављање међусобне сарадње студената Универзитета у Београду – Филозофског факултета;
 • остваривање различитих облика сарадње са другим организацијама;
 • промоција социологије у јавности.
СТАТУТ СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Статут Удружења студената социологије

ИФОРМАЦИЈЕ О ЗАСТУПНИКУ

Име и презиме: Тина Првуловић

Статус студента и година студија: Студенткиња треће године Основних академских студија социологије на Факултету

Е-адреса: tinaprv.9@gmail.com

НАЗИВ И СЕДИШТЕ:

Назив: Удружење студената филозофије „Ноесис”

Скраћени назив: УСФ „Ноесис”

Назив на енглеском језику: Philosophy Students' Association "Noesis"

Скраћени назив на енглеском језику: SSA

Седиште: Чика Љубина 18 – 20, Београд

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:

Удружење студената филозофије „Ноесис” је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и остваривања права и интереса студената који студирају према студијским програмима који се остварују на Одељењу за филозофију Универзитета у Београду – Филозофског факултета, подстицања студената на академски рад и развој и промовисања филозофије.

Циљеви Удружења студената филозофије „Ноесис” су:

 • остваривање и заштита права, интереса и здравља студената;
 • унапређење наставе;
 • унапређење положаја студената у друштву;
 • организовање сусрета студената;
 • организовање семинара и трибина;
 • умрежавање и успостављање међусобне сарадње студената Универзитета у Београду – Филозофског факултета, али и других студената у земљи и иностранству;
 • остваривање различитих облика сарадње са другим организацијама;
 • промоција филозофије у јавности.
СТАТУТ СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Статут Удружења студената филозофије „Ноесис”

ИФОРМАЦИЈЕ О ЗАСТУПНИКУ

Име и презиме: Јефимија Вукићевић

Статус студента и година студија: Студенткиња друге године Основних академских студија филозофије на Факултету

Е-адреса: jefimijavukicevic03@gmail.com

↑↑↑