Правна акта


Правна акта Филозофског факултета
1. Законска регулатива делатности
2. Подзаконска регулатива делатности
3. Статут
4. Обезбеђивање квалитета и самовредновање
5. Настава и студије
5.4. Ангажовање студената докторских студија
5.5. Правила студија
5.6. Трошкови студија
5.7. Правилник о мобилности студената
6. Научноистраживачка делатност
7. Студентски парламент
8. Издавачка делатност
9. Међународна сарадња
10. Избори у звања наставника и сарадника
11. Радни односи
12. Пословници
13. Статусна решења
14. Остало / правилници
15. Остало / одлуке
15.3. Остало / одлуке / евиденција запослених
15.4. Остало / одлуке / школарина, трошкови
15.7. Остало / одлуке / план наставе
15.8. Остало / одлуке / програм рада
16. Извештаји Министарства просвете, науке и технолошког развоја
17. Огласна табла
↑↑↑