Центар за сарадњу са UCL-ом

Центар за сарадњу са UCL-ом

Центар за сарадњу са UCL-ом (University College London, GB, School of Slavonic and East European Studies) основан је 2010. како би се развијала наставна и научна сарадња с једном од престижних академских и истраживачких институција.

Најважнија делатност центра је координација мастер академских студија „Друштво, држава и транзиција“ (ДДТ) Одељења за историју, и заједничког двогодишњег мастера програма IMESS: The International Masters in Economy, State and Society, који реализују Филозофски факултет Универзитета у Београду и UCL, School of Slavonic and East European Studies. Мастер студије ДДТ су саставни део двогодишњег мастер програма IMESS, који нуди конзорцијум европских универзитета. Након прве године студија на UCL-у студенти ће имати прилику да изаберу један од седам градова: Праг, Краков, Хелсинки, Будимпешта, Тарту, Москва или Београд, за наредну годину студија. Конзорцијум укључује и партнере из корпоративног, невладиног и владиног сектора (банке, компаније, међународне организације), који ће студентима мастер програма пружити могућност стицања практичног, непосредног радног искуства. Најбољим домаћим студентима са завршеним основним академским студијама биће омогућено да похађају исти мастер програм ДДТ (мастер историје Друштво, држава и транзиција) на Филозофском факултету Универзитета у Београду од наредне, 2013/2014. године. Студенти из Србије и региона који испуњавају услове за упис, имаће јединствену прилику да похађају програм мастер студија који је прихваћен од стране UCL-а и који ће похађати стипендисти и најбољи студенти из целог света.

Мастер академске студије ДДТ су мултидисциплинарне студије усмерене на повезивање знања из области историје, међународних односа, савремене архитектуре и урбанизације, безбедности и економије. Оне нуде нов поглед на историју у мултидисциплинарном контексту. Циљеви мастер академских студија историје ДДТ јесу: овладавање специфичним знањима из појединих ужих области у оквиру историје који су подељени на три подмодула; овладавање основним знањима из сродних научних области ради остваривања могућности оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад; усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру друштвено-хуманистичких наука; упознавање са применом стечених научних и специфичних методолошких знања и вештина у практичном научно-истраживачком процесу; оспособљавање за самостално уочавање и дефинисање научних проблема; овладавање знањем из домена методологије писања различитих врста научних радова; овладавање знањем из домена методологије усменог саопштавања резултата научно-истраживачког рада.

Руководилац Центра за сарадњу са UCL-ом је доц. др Харис Дајч.

↑↑↑