Међународна сарадња - Информације

Информације

Размена студената

Честа питања и одговори

ISCED – F – 2013 области образовања које одговарају студијским групама Филозофског факултета

Приликом пријаве на Мобион (mobion.bg.ac.rs) потребно је да пронађете одговарајући ISCED код (International Standard Classification of Education) за област студирања на Филозофском факултету.

Листа ISCED – F – 2013 за области образовања које одговарају студијским групама Филозофског факултета налази се у прилогу.

↑↑↑