Центар за истраживање наставе историје и историјског наслеђа

Центар за истраживање наставе историје и историјског наслеђа

Центар за истраживање наставе историје и историјског наслеђа основан је 2016. године на иницијативу групе професора запослених на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду и уз подршку Одељења за историју. Мотив за оснивање Центра проистекaо је из потребе да се успостави веза са референтним државним институцијама које се баве доношењем наставних програма и програма стручног усавршавања, као и са наставницима историје, ради унапређивања истраживања на пољу наставе историје, историјске димензије меморијализације, анализе наставних програма за предмет историја, образовних стандарда, предметних компетенција и уџбеника, као и различитим методичким питањима наставе историје у предуниверзитетским циклусима образовања.

Научно веће Центра чине:
проф. др Марко Шуица
проф. др Данијела Стефановић
проф. др Дубравка Стојановић
проф. др Радивој Радић

↑↑↑