Центар за истраживање наставе историје и историјског наслеђа - Циљеви

ЦИЉЕВИ

У свом раду Центар за истраживање наставе историје и историјског наслеђа има за циљ повезивање са другим научно-истраживачким једииницама Филозофског факултета универзитета у Београду, референтним државним институцијама, удружењима наставника и другим удружењима која се у свом раду баве релевантним темама из домена наставе историје и односа према историјском наслеђу ради извођења различитих активности у циљу њиховог унапређивања. Поред тога, Центар намерава да оствари сарадњу и са међународним институцијама, универзитетима, факултетима, центрима и удружењима и истраживачима из иностранства који се баве истом проблематиком.

Један од циљева је и формирање документациони центар као значајан истраживачки ресурс за сарадницке/це Центра и студенте/киње у оквиру иницијалног образовања наставника, чије се укључивање у рад Центра током реализације студијских програма такође намерава.

↑↑↑