Издања

Југословенска архитектура између два светска рата (1918-1941): контексти тумачења

Александар Кадијевић

Година издања: 2023 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 238

„Настала као плод вишегодишњих истраживања др Алсксандра Кади- јевића, аугора већег броја књига и тематских зборника, монографија нуди ново тумачење архитектуре међуратне Југославије, аналитички и критички усмерено. Поштујући доприносе претходних тумача, аутор je оформио слојевиту интерпретацију интегративних и регионалистичких тенденција у тадашњој архитектури, стављајући акценат мање на проучене феномене."

(проф. др Александра Ступар)

„Александар Кадијевић у овој монографији осветљава проблеме који оптерећују тумачења градитељског наслеђа Краљевине СХС (од 1929. Краљевине Југославије), почев од карактеризацијских и критериолошких недоследности до осетљивих терминолошких недоумица. Ha OСНOBу великог истраживачког искусгва у научним подухватима, сачинио је рукопис који he привући пажњу читалаца са ширег пост-југословенског простора."

(проф. др Срђан Марковић)

„Састављена од десет расправних огледа, монографија Александра Кадијевића баца кново светло ка архитектонске токове међуратне Југославије. Иако превасходно фокусирана на материјал са простора Србије, продубљује увид и у градитељску продукцију других регионалних центара, дајући смернице за њено потпуније тумачење и вредновање. "

(проф. др Кокан Грчев)

 

Александар (Ђорђе) Кадијевић је рођен 24. 3. 1963. у Београду.Матурирао у XIII Београдској гимназији. Дипломирао (1987),магистрирао (1991) и докторирао (1995) код ментора академика Војислава Кораћа и проф. Марице Шупут на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од фебруара 1989. запослен на матичном одељењу, прошавши сва универзитетска звања од асистента до редовног професора (изабран 2006. године). За главну истраживачку област одабрао историју српске архитектуре новијег доба, са нагласком на период између два светска рата. Истражује и руску архитектуру у егзилу, феномен академизма, одјеке Византије у савременом градитељству, архитектонско југословенство, просторе памћења, кризе у архитектури и друге теме.

ISBN ISBN 978-86-6427-271-1

↑↑↑