Издавачка делатност - Контакт

КОНТАКТ


Центар за издавачку делатност
Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

Стара зграда, други спрат
Телефон: 3282-142
Е-пошта: cid@f.bg.ac.rs

 

проф. др Смиља Марјановић-Душанић, координатор Центра
Е-пошта: mima1453@yahoo.com

др Мирослава Костић, секретар Центра
Е-пошта: mkostic@f.bg.ac.rs

Чланови редакције:
проф. др Александар Палавестра
Е-пошта:apalaves@eunet.rs

др Александар Димитријевић
Е-пошта: adimitri@f.bg.ac.rs

↑↑↑