Центар за Кипарске студије

О ЦЕНТРУ

Центар за Кипарске студије је научна јединица Филозофског факултета основана 2010. године из потребе да и на овим просторима, са богатом традицијом хеленских студија, постоји научноистраживачки центар који би водио истраживања богате политичке и културне историје Кипра, који је својим средишњим местом у медитеранском културном кругу од неолитског времена представљао један од најважнијих центара широко схваћене хеленске културе, а својом бурном историјом до најновијих времена привлачи све више пажње у историјским, културолошким и политичким студијама, унутар и изван хеленских и европских научних институција.

Циљ Центра за Кипарске студије је координација истраживања кипарске историје и културе схваћених у најширем тематском и хронолошком смислу, подстицање мултидисциплинарних студија из ових области, институционална сарадња са одговарајућим научним и универзитетским институцијама на Кипру, у Грчкој и у Европи, организовање научних и научно-популарних скупова из области које покрива поље његовог деловања и објављивање студија и књига повезаних са темама из кипарске историје и културе. Један од циљева Центра за Кипарске студије јесте и стварање програма Кипарских студија, који би подстакао размену професора и студената, учење грчког језика и усавршавање наших студената на Кипру и организацију стручних екскурзија на Кипру.

Центар за Кипарске студије је званично започео рад одржавањем Међународног Симпозијума Аспекти Кипарске историје – 50 година независности Републике Кипар, који је отворио Њ. Е. амбасадор Републике Кипар у Србији, господин Хомер Мавроматис. У сарадњи и уз подршку амбасаде Републике Кипар у Србији као и Министарства за просвету Републике Кипар, Центар за Кипарске студије је остварио бројне активности, међу којима се издвајају: стручна екскурзија Средњовековни Кипар за студенте докторских студија (2011. године, у колаборацији са професорима и докторандима медиевистике Филозофског факултета Универзитета у Келну, Немачка); циклус предавања у Задужбини Илије Коларца Кипар: историја и култура острва на раскрсници путева (2012/2013, проф. др Влада Станковић); организација међународног симпозијума Before and after the Fall: The Balkans and the Byzantine World before and after the captures of Constantinople, 1204, 1453 (Народна библиотека Србије, манастири Раваница и Манасија); изложба у Народној библиотеци Србије и циклус предавања у Народној библиотеци Србије и на Филозофском факултету у Београду: Морфу––уништавање светске културне баштине (2014. година, др Христодулос Хаџихристодулу, др Панос Христодулу, проф. др Влада Станковић).

Оснивач Центра за Кипарске студије је проф. др Влада Станковић, заједно са проф. др Јеленом Ердељан, , др Паносом Христодулуом са Европског универзитета Кипра и др Христодулосом Хаџихристодулуом из Културне фондације Банке Кипра. Научно веће Центра чине проф. др Влада Станковић, проф. др Радивој Радић, проф. др Јелена Ердељан, проф. др Милан Ристовић, др Панос Христодулу, др Христодулос Хаџихристодулу, др Драгољуб Марјановић и асистент МА Вук Р. Самчевић.

Председник Научног већа Центра за Кипарске студије је проф. др Јеленa Ердељан. Управник Центра је проф. др Влада Станковић.

↑↑↑