Тест

ДЕЛАТНОСТ И ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА ЗА АМЕРИЧКЕ СТУДИЈЕ

Центар за Америчке студије ја академска и научна инстутуција чији је циљ изучавање Америке (историје, друштва, културе) и упознавање студената и научне и шире јавности са историјом и културом Америке и њеног друштва. Ови циљеви се остварују кроз академску и научно-истраживачку делатност.

Академска (наставна) делатност

  1. Развијање постојећих и увођење нових студијских програма из области америчких студија;
  2. Покретање мастер програма Америчке студије;
  3. Циклуси трибина, радионица и гостујућих предавања;
  4. Организовање летњих школа;
  5. Размена студената и професора са партнерским институцијама у земљи и свету.

Научно-истраживачка делатност:

  1. Организовање и реализација научно-истраживачких пројеката;
  2. Организовање научних конференција, трибина и округлих столова, изложби;
  3. Успостављање научне сарадње у земљи, са институтима и универзитетима који се баве америчким студијама;
  4. Успостављање научне сарадње са партнерским научним организацијама у региону, Европи и Сједињеним Америчким Државама;
  5. Издавачка делатност – штампање зборника и монографија као резултата научних истраживања Центра, као и дела посвећених америчким студијама.
↑↑↑