Центар за Америчке студије

О ЦЕНТРУ

Центар за Америчке студије је научна јединица Филозофског факултета настала из потребе да се оснује научноистраживачки центар који би се бавио истраживањем политичке, друштвене и културне историје Сједињених Америчких Држава и који би допринео целовитом и систематском изучавању Америке. Овај Центар представља институционализацију дугогодишњег рада професора и сарадника Филозофског факултета на проучавању Америке и америчке историје и културе. Центар свој рад заснива на мултидицсиплинарном и компаративном приступу проблемским питањима везаним за Америку и америчке студије, укрштајући знања и искуства историчара, са знањима и искуствима анторполога, историчара уметности, социолога, као и осталих са Филозофског факултeтa заинтересованих за америчке студије, што ће омогућити умрежавање и узајамну сарадњу свих одељења.

Циљ Центра за Америчке студије je истраживање, промоција и развој Америчких студија кроз изучавање америчке историје, културе, друштва, политике и утицаја које је Америка имала и има на свет. Центар се бави изучавањем Америке у најширем тематском и хронолошком смислу, остварујући сарадњу са одговарајућим научним и универзитетским инстутуцијама у Србији, региону, Европи и Сједињеним Америчким Државама, организујући научне конференције и округле столове, радeћи на проширивању издавачке делатности везане за Америку и америчке студије, и радећи на унапређењу постојећих и стварању нових студијских програма посвећених изучавању Сједињених Америчких Држава. Због важности, значаја и улоге Америке у прошлости, али и у савременом свету, овај Центар Филозофског факултета ће пружити садашњим и свим будућим студентима овог факултета, али и осталим студентима Универзитета у Београду, могућност упознавања са широким спектром тема везаних за изучавање Америке. Поред рада са студентима, Центар за Америчке студије ће своје резултате износити и пред научну, али и ширу јавност, заинтерсовану за продубљивање знања о Сједињеним Америчким Државама.

Оснивач Центра за Америчке студије је проф. др Радина Вучетић, заједно са проф. др Миланом Ристовићем, проф. др Дубравком Стојановић, проф. др Николом Самарџићем, проф. др Симоном Чупић, проф. др Бојаном Жикићем и проф. др Огњеном Радоњићем.

Управница Центра за Америчке студије је проф. др Радина Вучетић.

Председница Научног већа Центра за Америчке студије је проф. др Дубравка Стојановић.

↑↑↑