Центар за истраживање наставе историје и историјског наслеђа - Активности

АКТИВНОСТИ

Делатност Центара за истраживање наставе историје и историјског наслеђа усмерена је на реализацију различитих научно-истраживачких пројеката у сарадњи са референтним установама из земље и иностранства.

Центар ће у свом раду организовати округле столове и друге облика стручних скупова посвећених питањима наставе историје и историјског наслеђа.

Важан сегмент активности Центра биће публиковање резултата спроведених истраживања и саопштења са одржаних стручних скупова.

↑↑↑