Студенти

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ


За информисање о правима и обавезама студената важна су акта која се налазе на страни www.f.bg.ac.rs/pravna_akta, у оквиру група:

 • Законска регулатива делатности
 • Статут
 • Настава и студије
 • Студентски парламент

Предаја докумената на конкурс за студентски дом, кредит и стипендију oбављаће се током месеца октобра, Студентска служба, врата 1, од 12 до 15 часова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОМ

 • Попуњена пријава за дом, може се преузети овде
 • Уверење о приходима по члану домаћинства (мора бити оверен у матичној општини)
 • Пре предаје докумената проверити да ли су сви положени испити унети у е-индекс, израчунати прецизно просечну оцену и број ЕСПБ током година студирања.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ

 • Налази се на плакату залепљеном на стаклу канцеларије бр. 1 у приземљу
 • Брошура за конкурс се купује у Просветном прегледу – Дечанска 6, преко пута Дома Омладине
 • Студенти који су већ примали кредит или стипендију у шк. 2017/18. години узимају образац 1а у Студентској служби Факултета, а образце за месечни приход (обр. бр.3 и 4, могу преузети са сајта банке http://studenti.unicreditbank.rs)
 • Поред конкурсне документације бруцоши прилажу и неоверену копију сведочанства из четврте године средње школе
 • Пре предаје докумената проверити да ли су сви положени испити унети у е-индекс, израчунати прецизно просечну оцену и број ЕСПБ током година студирања.
 • Студенти који конкуришу за кредит, а имају пренете испите, на посебном листу нека напишу колико испита преносе и који су то испити.

Моле се студенти да сву потребну документацију прибаве на време и одмах по упису у одговарајућу годину студирања предају на горе наведено место, како би се избегла велика гужва. Из истих разлога би било добро да бруцоши који конкуришу за кредит предају документацију у првој половини месеца.

По окончању студија студенту се издаје диплома и додатак дипломи који, између осталог, садржи информације о додатним активностима студента везаним за студирање, односно активностима организованим од стране Филозофског факултета или Универзитета у Београду (уколико је студент имао такву врсту активности).

Да би ове информације биле унете у додатак дипломи, потребно је да студент електронски поднесе молбу путем мејла dodatak.diplomi.ff@gmail.comкако би се, на основу приложених докумената и ако за то постоје формални услови, добила потврда о додатним активностима која изражава укупно учешће студента у ваннаставним активностима током студија у виду ЕСПБ.

Студенти могу да предају молбу за ”бодовање” следећих активности:

 • учешће у промотивним активностима одељења и факултета (отворена врата, посете школама, сајмови образовања, хуманитарне акције и друге манифестације у организацији факултета)
 • учешће у организацији и реализацији одељенских скупова, конференција, гостујућих предавања, пракси (када оне нису део студијског програма и нису оцењене кроз наставу) и сл.
 • учешће у научноистраживачким пројектима одељења и института Фф
 • учешће у вредновању педагошког рада наставника и сарадника Фф
 • похађање посебних курсева и семинара у организацији факултета, Универзитета и партнерских институција
 • учешће у раду одељенских библиотека
 • учешће у раду органа и тела Универзитета и Факултета
 • учешће у раду Студентског парламента
 • праксе у организацији Универзитета у Београду (БГ пракса и сл.)
 • праксе у организацији Центра за развој каријере Филозофског факултета и рад на позицијама координатора при Центру
 • праксе у релевантним институцијама културе, министарствима, центрима за социјални рад и удружењима грађана оглашеним путем сајта Фф или одобреним од стране наставника Фф
 • учешће у реализованим програмима и пројектима студентских клубова
 • награде за студентски научноистраживачки рад додељеним од стране факултета, Универзитета или министарстава РС

Молба садржи:

 1. потврде организатора активности које садрже податке: име и презиме студента, број индекса, врста активности, место обављања активности, време и период активности уз ОБАВЕЗНО навођење броја сати проведених у активности.*
 2. попуњен образац за информације о додатним активностима студента за додатак дипломи

*студенти који су учествовали у промотивним активностима факултета се за потврду о тим активностима обраћају Мили Бакић из Центра за међународну сарадњу и односе с јавношћу путем мејла mila.bakic@f.bg.ac.rs.

Потврда о додатним активностима се након бодовања студенту шаље путем мејла и потом је студент предаје Одсеку за студентске послове када и осталу документацију за добијање уверења о завршеним студијама, односно дипломе. Уколико је студенту уверење о завршеним студијама потребно пре него што добије потврду о додатним активностима, важно је да колегама у Одсеку за студентске послове нагласи да ће потврда бити накнадно достављена директно из Управе факултета.

Уколико имате додатних питања у вези са вредновањем ваннаставних активности, слободно се обратите на мејл dodatak.diplomi.ff@gmail.com


Овде можете преузети:

 • правилник Универзитета о вредновању ваннаставних активности студента за додатак дипломи
 • обавештење о достављању информација о додатним активностима студента за додатак дипломи
 • образац за информације о додатним активностима студента за додатак дипломи

Погледајте и:
 • обавештење и одлуку о признавању праксе реализоване у организацији AIESEC-a у оквиру додатка дипломи


Упутства за обликовање штампане и електронске верзије докторске дисертације и обрасце који су њен обавезан саставни део можете пронаћи на www.f.bg.ac.rs/studenti/dr_disertacija_standardi.

На страни Водич за бруцоше можете пронаћи неколико корисних информација за студенте прве године.

↑↑↑