Психологија

Информације о:
За студенте психологије:

Формулар за дупликат испитне пријаве

Формулар за упис на модул - мастер студије психологије

Формулар за упис на модул - 4. година - основне студије психологије

Студентске праксе


Основне информације о рангирању студената за избор модула на 4. години основних судија психологије


Упутство за предају и одбрану дипломског или мастер испита

Образац за резиме дипломског или мастер рада

Издавање Потврде о дипломирању на основним студијама психологије за студенте који студирају по програму из 2006. и 2009. године;
Прилог: Студентски картон 2006, Студентски картон 2009. Студентски картон 2014.


Одбрана магистарске тезе

Нацрт докторске тезе - упутство


Истраживачки модул

Подсетник на нека правила академског понашања

Информације о пракси за студенте четврте године Истраживачког модула

Упутство за писање истраживачког рада

Информације о студијском истраживачком раду (СИР) и динамици израде мастер рада за студенте истраживачког смера

 

За будуће студенте:

Основне студије: Информације о програму за полагање пријемног испита налазе се у рубрици Будући студенти - Програм за полагање пријемног испита.

Мастер студије: рубрика Будући студенти - Опште информације

Докторске студије: рубрика Будући студенти - Опште информације

↑↑↑