Психологија

Историјат

Библиотека Одељења за психологију је формирана 1951. године под именом Библиотека Семинара за психологију. У време основања имала је 625 књига и примала 22 часописа. Данас, библиотека има преко 23.000 књига и 90 наслова часописа.

Фондови

Поред основног фонда библиотека има и седам поклон библиотека - проф. др Борислава Стевановића, проф. Михајла Ротера, проф. др Ивана Смодлаке, проф. др Владимира Конечног, др Марије и др Радмила Вучића, проф. др Весне Кутлешић и проф. др Славољуба Радоњића. Библиотека има и фонд дипломских, магистарских, докторских и специјалистичких радова и тестотеку са основним психолошким тестовима и мерним инструментима.

Каталози

Претраживање фонда могуће је преко лисног ауторског и предметног каталога. Захваљујући интернет систему Виртуелне библиотеке Србије (COBISS) могуће је електронско претраживање свих монографских публикација издатих након 2000. године.

Контакт

Читаоница са 30 места је отворена сваког радног дана од 8.00 до 20.00 часова. Налази се на другом спрату Филозофског факултета.

Рад са корисницима: 8.00 – 20.00 часова

Кабинет:   бПс
Телефон:  3206-213
Владимир Тирнанић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Пеђа Димитријевић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑