Психологија

Основне студије

8. семестар

Понедељак
др Горан Опачић, ванредни професор
др Оливер Тошковић, ванредни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Драгица Павловић-Бабић, ванредни професор
Уторак
др Небојша Петровић, редовни професор
Среда
Четвртак
12:15 - 13:00 Предавања Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
13:15 - 14:45 Предавања Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
Петак
11:30 - 13:00 Предавања Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
13:15 - 14:45 Вежбе Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
17:30 - 18:15 Предавања Методика наставе психологије 208 др Вера Рајовић, ванредни професор у пензији
18:30 - 20:00 Вежбе Методика наставе психологије 208 др Вера Рајовић, ванредни професор у пензији
↑↑↑