Психологија | Лабораторија за психологију рада

О ЛАБОРАТОРИЈИ

 

Лабораторија за психологију рада основана је 1974. године при Катедри за психологију рада под руководством проф. др Ивана Штајнбергера, када су се Одељење за психологију и Институт за психологију преселили у нову зграду Филозофског факултета. Тада је Лабораторија за психологију рада добила посебно опремљену просторију на другом спрату Факултета.

Лабораторија има за циљ да омогући испитивање значајних проблема и тема из области психологије рада, психофизиологије рада, ергономије, организационе психологије и психологије у маркетингу, ради развијања нових приступа, метода, научних и практичних решења у оквиру наведених области. Поред истраживања Лабораторија се бави и прикупљањем и чувањем психотехничке опреме (тестова и тест-апарата) која помаже сарадницима и студентима у реализацији пројеката и наставе на Одељењу за психологију.

Управник Лабораторије је проф. др Ивана Петровић.

 

ПРОЈЕКТИ (ДЕЛАТНОСТ)

 

У оквиру рада Лабораторије остварено је више истраживања везаних за реализацију пројеката и израду докторских и магистарских теза. У истраживањима оствареним у оквиру пројеката Института за психологију учествовали су проф. др Иван Штајнбергер, проф. др Милица Гузина, проф. др Радојица Бојановић, проф. др Светлана Чизмић и доц. др Ивана Петровић, као и други истраживачи и сарадници. Остварени су значајни резултати, који су потом објављени у више научних и стручних чланака и неколико књига.

 

САРАДНИЦИ


др Светлана Чизмић, редовни професор
др Миланко Чабаркапа, ванредни професор
др Миросава Ђуришић-Бојановић, ванредни професор
др Ивана Петровић, ванредни професор
др Милица Вукелић, доцентЕ-ПУБЛИКАЦИЈЕ


Ivana B. Petrović Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Beograd, 2016.

 

КОНТАКТ

Одељење за психологију – Лабораторија за психологију рада
Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

Други спрат, сала 201

Е-пошта: ipetrovi@f.bg.ac.rs


↑↑↑