Психологија / ЛЕП

 

Лабораторија за експрименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду основана је 1974. године. Током четири и по деценије у њој се развијало неколико основних линија истраживања које обухватају комплексну когницију, психолингвистику, перцепцију, експерименталну естетику и психологију уметности. Из ових области сарадници Лабораторије су објавили преко 400 радова у домаћим и страним часописима и преко 1000 пута саопштили резултате својих истраживања на конференцијама у земљи и иностранству.

Лабораторија је и место у коме млади истраживачи стичу прва знања из експерименталне психологије, изводе прве експерименте чије резултате објављују у коауторству са својим менторима или их саопштавају на научним скуповима. До сада је кроз Лабораторију прошло око 160 сарадника од којих су неки данас ангажовани на универзитетима и научним центрима у земљи и иностранству. У лабораторији се током пет деценија одвија непрекидна обука младих научника, а ова активност, од 2015. године крунисана је организацијом годишње конференција под називом ЛЕПовање: сусрети младих истраживача у области експерименталне психологије. Поред редовне обуке најмлађих сарадника, као и израде мастер и докторских дисертација, у Лабораторији се организује и истраживачка пракса студената четврте године основних и прве године мастер студија психологије.

Лабораторија је данас место на којем се одвија жива научна активност, место на којем се у континуитету обављају истраживања из различитих области експерименталне психологије, центар у којем се образују млади истраживачи, као и место интензивне научне размене.

У Лабораторији се одвијају и активности које нису непосредно везане за научни рад и образовну делатност. У њој се већ више од две деценије одржава недељна трибина на којој сарадници Лабораторије и истраживачи из различитих научних области приказују своја најновија истраживања. Лабораторија је и суорганизатор годишњег научног скупа Емпиријска истраживања у психологији и организатор многобројних семинара, а била је и организатор међународних скупова (ECVP – European Conference on Visual Perception 2014. године и IQMM 2015 – First International Quantitative Morphology Meeting). Најзад, у њој се налази и једна од значајнијих светских збирки старих психолошких инструмената, која је као културно добро под заштитом државе. Све ово Лабораторију за експерименталну психологију чини специфичном и по много чему јединственом институцијом.

http://lep.rs/


САРАДНИЦИ


др Слободан Марковић, редовни професор
др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
др Оливер Тошковић, ванредни професор
др Каја Дамњановић, доцент, научни сарадник
др Драган Јанковић, доцент
Предраг Недимовић, асистент
др Даринка Анђелковић, научни сарадник
Ксенија Мишић, истраживач-сарадник
Сандра Илић, истраживач-приправник

↑↑↑