Психологија - ЛИРА

О ЛАБОРАТОРИЈИ

 

Лабораторија за истраживање индивидуалних разлика (ЛИРА) основана је 2016 године у својству научне јединице Филозофског факултета Универзитета у Београду. ЛИРА окупља већи број истраживача, сарадника и студената из земље и иностранства у циљу изучавања психолошких феномена у области индивидуалних разлика коришћењем савремених техника и метода за прикупљање података.

Чланови ЛИРА окупљени су око пројеката посвећених спровођењу како фундаменталних, тако и примењених изтраживања из области индивидуалних разлика које се могу сумирати у неколико широких истраживачких линија, попут: истраживања базичне структуре личности и реконцептуализације модела базичне структуре личности, истраживања релација личности и релевантних социјалних феномена, као и истраживања индивидуалних разлика у когнитивним процесима и когнитивном функционисању. Такође, чланови ЛИРА баве се истраживањем “мрачне стране” личности, тј. диспозицијама за насиље, аморално и криминално понашање, а учествују и у интердисциплинарним, а посебно биолошки оријентисаним студијама и пројектима какав је нпр. пројекат истраживања биолошких основа пост-трауматског стресног поремећаја (ПТСП). Додатно, чланови ЛИРА посвећени су развоју и примени нових метода за испитивање и мерење феномена којима се баве, као и сумирању акумулираног емпиријског знања кроз спровођење већег броја мета-аналитичких студија. Коначно, чланови ЛИРА веома су посвећени пракси „Отворене науке” – транспарентном, репликабилном и јавно доступном процесу прикупљања података, њиховој анализи и публиковању.

ЛИРА своје активности спроводи у сарадњи са већим бројем интернационалних и домаћих институција и организација, те је значајан акценат стављен на размену и ширење знања као и крос-културно испитивање релевантних феномена.

Поред истраживачког рада, ЛИРА је оријентисана ка едукацији и унапређењу експертизе својих чланова и сарадника кроз организацију бројних семинара и обука у сарадњи са стручњацима из земље и иностранства,. Како ЛИРА окупља и већи број студената-сарадника, она служи као место за демонстрациону и практичну наставу у оквиру неколико курсева на основним, мастер и докторским студијама психологије.

https://lira.f.bg.ac.rs/sr/

 

САРАДНИЦИ


др Горан Кнежевић, редовни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Лазар Тењовић, доцент
др Александар Зорић, доцент
др Данка Пурић, доцент
др Љиљана Лазаревић, научни сарадник


↑↑↑