Psihologija

Основне студије

8. семестар

Понедељак
др Горан Опачић, ванредни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Драгица Павловић-Бабић, виши научни сарадник
Уторак
др Небојша Петровић, редовни професор
др Ирис Жежељ, ванредни професор
др Зоран Павловић, ванредни професор
др Небојша Петровић, редовни професор
др Ирис Жежељ, ванредни професор
Среда
15:00 - 16:30 Predavanja Андрагогија С03 др Жељко Бралић, ванредни професор
Четвртак
12:15 - 13:00 Predavanja Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
13:15 - 14:45 Predavanja Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
Петак
11:30 - 13:00 Predavanja Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
13:15 - 14:45 Vežbe Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
↑↑↑