Психологија

Основне студије

8. семестар

Понедељак
др Горан Опачић, ванредни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Драгица Павловић-Бабић, виши научни сарадник
Уторак
др Небојша Петровић, редовни професор
др Ирис Жежељ, ванредни професор
др Зоран Павловић, ванредни професор
др Небојша Петровић, редовни професор
др Ирис Жежељ, ванредни професор
Среда
15:00 - 16:30 Предавања Андрагогија С03 др Жељко Бралић, ванредни професор
Четвртак
12:15 - 13:00 Предавања Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
13:15 - 14:45 Предавања Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
Петак
11:30 - 13:00 Предавања Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
13:15 - 14:45 Вежбе Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
↑↑↑