Студенти

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ


За информисање о правима и обавезама студената важна су акта која се налазе на страни www.f.bg.ac.rs/pravna_akta, у оквиру група:

 • Законска регулатива делатности
 • Статут
 • Настава и студије
 • Студентски парламент

Поштовани,

По окончању студија студенту се издаје диплома и додатак дипломи, који би између осталог, требало да садржи и информације о додатним активностима студента везаним за студирање, односно активностима организованим од стране Филозофског факултета или Универзитета у Београду (уколико је студент имао такву врсту активности).

Да би ове информације биле унете у додатак дипломи, потребно је да студент најкасније приликом подношења захтева за израду дипломе одговарајућем референту на шалтеру Одсека за студентске послове преда:

 1. доказ о оствареним додатним активностима – потврду организатора активности, која би требало да садржи следеће податке о самој активности:
  • име и презиме студента
  • врста активности,
  • место обављања активности
  • време и период обављања активности.
   Уколико је то могуће и од значаја, у потврди би требало да се наведе и укупан број сати током којих је студент био ангажован.

 2. попуњен образац за информације о додатним активностима студента за додатак дипломи.

Овде можете преузети:

 • обавештење о достављању информација о додатним активностима студента за додатак дипломи
 • образац за информације о додатним активностима студента за додатак дипломи

Погледајте и:
 • обавештење и одлуку о признавању праксе реализоване у организацији AIESEC-a у оквиру додатка дипломи


Упутства за обликовање штампане и електронске верзије докторске дисертације и обрасце који су њен обавезан саставни део можете пронаћи на www.f.bg.ac.rs/studenti/dr_disertacija_standardi.

ЈЕСЕЊИ семестар академске 2017/2018. године
Понедељак 9:30 – 13:00, 16:45 – 18:15
Уторак 9:30 – 14:45
Среда* 14:45 – 16:30
Четвртак 9:30 – 20.00
Петак 13:00 – 15:00, 16:30 – 18:30

* У среду, 20.12.2017. биће организован пријемни испит у рачунарској учионици СО4.

Уколико је учионица закључана током студентског термина, студент може добити кључ и шифре од портира на службеном улазу, уз депоновање индекса. По завршетку рада студент је у обавези да портиру врати кључ и шифре. Уколико има корисника који би наставили рад у учионици, неко од њих мора оставити индекс на портирници и преузети одговорност за кључ и шифре.

На страни Водич за бруцоше можете пронаћи неколико корисних информација за студенте прве године.

↑↑↑