Студенти

УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕКА
Библиотеке Филозофског факултета могу користити:

 • наставници, сарадници и студенти Универзитета у Београду, Универзитета уметности у Београду и београдских виших школа;
 • наставници и студенти других универзитета у земљи и иностранству;
 • научни радници ван универзитета, као и ствараоци у култури.

За коришћење фонда већег броја факултетских библиотека потребан је упис (обавља се уз индекс и фотографију димензија 30 x 40 mm). У противном се публикација позајмљује уз депоновање индекса или личне карте.

Библиотечки фонд се користи:

 • у читаоницама;
 • позајмицом ван библиотека (дозвољена само наставницима, сарадницима и студентима Филозофског факултета).

Ван библиотеке не издаје се:

 • стара и ретка књига (издања до 1920. године);
 • рукописна књига и архивска грађа;
 • периодичне публикације (часописи, новине и слично);
 • докторске дисертације и магистарски и дипломски радови;
 • референсна литература (библиографије, енциклопедије, лексикони, речници и слично);
 • картографске публикације;
 • библиофилска, јубиларна и друга значајна издања;
 • публикације са репродукцијама уметничких слика и цртежа, као и луксузна издања са илустрацијама;
 • оштећене и трошне публикације.

Приликом коришћења библиотечког фонда ван библиотека, корисници су дужни да се придржавају рока за враћање договореног са библиотекаром.

По истеку рока за који је публикација позајмљена, а није враћена, нити је рок продужен, библиотеке покрећу поступак за враћање позајмљене публикације. Поступак започиње опоменом. Ако корисник ни после три опомене не врати позајмљене публикације, библиотеке покрећу судски поступак. Сви трошкови око поступка за враћање публикације иду на терет корисника.

↑↑↑