Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2022. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2022.
  • испити: од 15.09. до 24.09. 2022.
I ГОДИНА
Статистика у психологији 1 и 2 - писмени испит, Статистика у истраживању образовања
22.9. у 15:30 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
23.9. 106

Биолошка психологија
21.9. у 8:30 Амф.

Физиологија нервног система
21.9. у 8:30 Амф.

Когнитивна психологија
15.9. у 14 Амф, 103, 105

Mотивација и емоције
20.9. у 15 101

Kвалитативна истраживања, Увод у квалитативна истраживања
16.9. у 12 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
23.9. у 12 Амф.

Психологија опажања
19.9. у 12 101

Историјски увод у психологију
15.9. у 14 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
23.9. у 15 Амф.

Психологија личности
19.9. у 17 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
21.9. у 15 Амф, 103

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
23.9. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
15.9. у 10 208

Психологија менталног здравља
20.9. у 14 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
22.9. 106III ГОДИНА
Општа психопатологија
22.9. у 18 Амф.

Психологија интелигенције
16.9. у 10 Амф.

Увод у психологију образовања
17.9. у 9 103

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
20.9. у 12 Амф, 103

Социјализација
20.9. у 12 Амф, 103

Социјална перцепција и интеракција
20.9. у 12 Амф, 103

Социјална психологија, Основи социјалне психологије
20.9. у 12 Амф, 103

Психопатологија деце и младих - двосеместрални предмет, стари програм
16.9. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
22.9. у 10 208

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
22.9. у 12 103

Основи психотерапије и саветовања
19.9. у 15 208

Увод у клиничку психологију
23.9. у 8:30 101

Kаријерa и организација, Каријера
23.9. у 17 Амф.

Неуропсихологија
21.9. у 12 101

Развојна психопатологија
15.9. у 12 Амф.

Психологија породице
23.9. у 8:30 101

Психологија религије
15.9. у 12 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
19.9. у 12 101

Одабране теме из статистике и психометрије
22.9. 106

Психолошке школе и правци
16.9. у 10 260

Основе клиничке процене
20.9. у 16 105

Методе клиничке процене - студенти који су слушали курс ранијих година
20.9. у 16 105

Методе клиничке процене - усмени за студенти који су слушали курс ове школске године
20.9. у 15 257

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
23.9. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
23.9. у 9 258

Интервенције у кризи
19.9. у 14 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2
16.9. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
22.9. у 10 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
22.9. у 16 258

Психопатологија групних процена
15.9. у 12 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
21.9. у 15 Амф, 103

Психологија учења и наставе
17.9. у 9 103

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
22.9. у 17 104

Психолошке основе образовне политике
17.9. у 9 103

Методика наставе психологије - писани испит
22.9. у 16:30 101

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на Google учионици или на: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
19.9.

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама
у договору са наставником

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
19.9. у 12 105

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
22.9. у 12 103

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
23.9. у 17 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
22.9. у 9 Амф.

Селекција и процењивање запослених
23.9. у 17 Амф.

Организационе промене и развој
19.9. у 12 105Предмети за образовање наставника
Распоред испита је објављен у вестима ЦОН-а.
https://www.f.bg.ac.rs/con/ispitiМАСТЕР
Психологија уметности
19.9. у 12 101

Клиничке неуронауке
21.9. у 13 214

Управљање променама
19.9. у 12 105

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
23.9. у 8:30 101

Роршахом метод мрља од мастила
20.9. у 15 257

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 15.9.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
22.9. у 12 264

Професионална и етичка питања у психологији рада
23.9. у 17 Амф.

Школска психологија
22.9. у 17 104

Интеркултурално образовање
22.9. у 17 104

Психолошке основе образовне политике - мастер
17.9. у 9 103

Морални развој - мастер
21.9. у 15 Амф, 103

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
23.9. у 9 258
↑↑↑