Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2021.
  • испити: од 10.09. до 18.09. 2021.
I ГОДИНА
Статистика у психологији 1 и 2 - писмени испит, Статистика у истраживању образовања
16.9. у 13 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
17.9. 106

Биолошка психологија
15.9. у 10 Амф.

Физиологија нервног система
15.9. у 10 Амф.

Когнитивна психологија
10.9. у 13 Амф, 101, 103

Mотивација и емоције
11.9. у 14 Амф, 101

Kвалитативна истраживања, Увод у квалитативна истраживања
14.9. у 14 Амф, 105

Mетодологија психолошких истраживања
13.9. у 18 Амф, 101

Генетика
15.9. у 9 208

Психологија опажања
11.9. у 12 Амф, 101

Историјски увод у психологију
10.9. у 13 104II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
13.9. у 16 Амф, 101

Психологија личности
10.9. у 17 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
15.9. у 14 Амф, 101, 103, 105

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
17.9. у 9  након 21.9., 251 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
10.9. у 10 214

Психологија менталног здравља
17.9. у 12 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
16.9. 106III ГОДИНА
Генетика
15.9. у 9 208

Општа психопатологија
16.9. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
17.9. у 14 Амф, 101

Увод у психологију образовања
13.9. у 13 208

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
18.9. у 9 Амф, 101, 103, 105

Социјализација
18.9. у 9 Амф, 101, 103, 105

Социјална перцепција и интеракција
18.9. у 9 Амф, 101, 103, 105

Социјална психологија, Основи социјалне психологије
18.9. у 9 Амф, 101, 103, 105

Психопатологија деце и младих - двосеместрални предмет, стари програм
17.9. у 10 283,210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
18.9. у 10  16.9. у 10, 211 208

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
14.9. у 12 105

Основи психотерапије и саветовања
14.9. у 15 208

Увод у клиничку психологију
16.9. у 9 103

Kаријерa и организација, Каријера
13.9. у 10 Амф.

Неуропсихологија
15.9. у 16 Амф.

Развојна психопатологија
10.9. у 11 Амф.

Психологија породице
16.9. у 12 103

Психологија религије
10.9. у 11 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
11.9. у 12 Амф, 101

Одабране теме из статистике и психометрије
16.9. 106

Психолошке школе и правци
14.9. у 11 260

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа Електронским путем
8.9. до 15

Клиничка психологија са психодијагностиком
15.9. у 10 257

Основи психотерапије и саветовања - стари програм, двосеместрални, део код Н. Петровића
14.9. у 15 208

Основе клиничке процене
15.9. у 8 Амф.

Методе клиничке процене
15.9. у 8 Амф.

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
10.9. у 16 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
10.9. у 16 258

Интервенције у кризи
14.9. у 14 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2
17.9. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
18.9. у 10  16.9. у 10, 211 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
16.9. у 15 258

Психопатологија групних процена
10.9. у 11 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
15.9. у 14 Амф, 101, 103, 105

Психологија учења и наставе
13.9. у 13 208

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
17.9. у 17 208

Морални развој
15.9. у 14 Амф, 101, 103, 105

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
17.9. у 17 208

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
13.9. у 13 208

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Методика наставе психологије - предаја предиспитних задатака
17.9. до 20 Google учионица

Методика наставе психологије - писани испит
17.9. у 10 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
16.9. до 20

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама
у договору са наставником ЦОН канцеларија

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
16.9. у 11 208

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
13.9. у 10 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
17.9. у 13 208

Психологија зрелог доба и старења
17.9. у 10 103

Селекција и процењивање запослених
17.9. у 13 208

Стрес на раду
14.9. у 12 105

Организационе промене и развој
16.9. у 11 208МАСТЕР
Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја електронским путем
8.9. до 15

Психологија уметности
11.9. у 12 Амф, 101

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
13.9. у 16 Амф, 101

Управљање променама
16.9. у 11 208

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
16.9. у 9 103

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 5.9.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
18.9. у 12  16.9. у 12, 264 264

Генограм
17.9. у 11 282, 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
17.9. у 13 208

Школска психологија
17.9. у 17 208

Интеркултурално образовање
17.9. у 17 208

Психолошке основе образовне политике - мастер
13.9. у 13 208

Морални развој - мастер
15.9. у 14 Амф, 101, 103, 105

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
10.9. у 16 258
↑↑↑