Социологија

Запослени
управник Одељења: 
др Исидора Јарић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Марија Богдановић, професор емеритус
др Младен Лазић, професор емеритус
др Исидора Јарић, редовни професор
др Александар Молнар, редовни професор
др Владимир Вулетић, редовни професор
др Владимир Илић, редовни професор
др Душан Мојић, редовни професор
др Ивана Спасић, редовни професор
др Марија Бабовић, редовни професор
др Милан Вукомановић, редовни професор
др Милана Љубичић, редовни професор
др Мина Петровић, редовни професор
др Мирјана Бобић, редовни професор
др Нада Маћиг Секулић, редовни професор
др Огњен Радоњић, редовни професор
др Радосав Пушић, редовни професор
др Слађана Драгишић Лабаш, редовни професор
др Слободан Антонић, редовни професор
др Слободан Цвејић, редовни професор
др Смиљка Томановић, редовни професор
др Далибор Петровић, редовни професор
др Вера Бацковић, ванредни професор
др Јово Бакић, ванредни професор
др Ђокица Јовановић, редовни професор у пензији
Немања Костић , асистент
Селена Шпица, истраживач-сарадник
Андрија Голубовић, истраживач-приправник
Данило Пупавац, истраживач-приправник
Стефан Здравковић, истраживач-приправник
↑↑↑