Sociologija

Запослени
управник Одељења: 
др Мина Петровић
редовни професор
Самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности (послови секретара одељења): 
Ивана Павловић
стручни сарадник
Предавачи
др Марија Богдановић, професор емеритус
др Александар Молнар, редовни професор
др Владимир Вулетић, редовни професор
др Владимир Илић, редовни професор
др Душан Мојић, редовни професор
др Ђокица Јовановић, редовни професор
др Ивана Спасић, редовни професор
др Марија Бабовић, редовни професор
др Милан Вукомановић, редовни професор
др Мирјана Бобић, редовни професор
др Нада Секулић, редовни професор
др Огњен Радоњић, редовни професор
др Радосав Пушић, редовни професор
др Слађана Драгишић Лабаш, редовни професор
др Слободан Антонић, редовни професор
др Слободан Цвејић, редовни професор
др Смиљка Томановић, редовни професор
др Мина Петровић, редовни професор
др Вера Бацковић, ванредни професор
др Далибор Петровић, ванредни професор
др Исидора Јарић, ванредни професор
др Јово Бакић, ванредни професор
др Милана Љубичић, ванредни професор
др Младен Лазић, редовни професор у пензији
Немања Костић , асистент
↑↑↑