Социологија

Основне студије

5. семестар

Понедељак
Уторак
Среда
15:00 - 16:30 Предавања Глобализација културе СЗ-Соц др Владимир Вулетић, редовни професор
Четвртак
13:15 - 14:45 Предавања Политичка глобализација СЗ-Соц др Владимир Вулетић, редовни професор
Петак
09:45 - 11:15 Предавања Родне студије I 312 др Нада Секулић, редовни професор
11:30 - 13:00 Вежбе Родне студије I 312 др Нада Секулић, редовни професор
↑↑↑