Социологија

Силабуси
др Марија Богдановић, професор емеритус [+/-]
др Младен Лазић, професор емеритус [+/-]
др Александар Молнар, редовни професор [+/-]
др Владимир Илић, редовни професор [+/-]
др Ђокица Јовановић, редовни професор у пензији [+/-]
др Владимир Вулетић, редовни професор [+/-]
др Ивана Спасић, редовни професор [+/-]
др Милан Вукомановић, редовни професор [+/-]
др Мина Петровић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Мирјана Бобић, редовни професор [+/-]
др Слободан Антонић, редовни професор [+/-]
др Смиљка Томановић, редовни професор [+/-]
др Јово Бакић, ванредни професор [+/-]
др Марија Бабовић, редовни професор [+/-]
др Нада Маћиг Секулић, редовни професор [+/-]
др Слободан Цвејић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Душан Мојић, редовни професор [+/-]
др Огњен Радоњић, редовни професор [+/-]
др Милана Љубичић, редовни професор [+/-]
др Исидора Јарић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Вера Бацковић, ванредни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Далибор Петровић, редовни професор [+/-]
др Радосав Пушић, редовни професор [+/-]
Стефан Здравковић, истраживач-приправник [+/-]
Андрија Голубовић, истраживач-приправник [+/-]
Данило Пупавац, истраживач-приправник [+/-]
Селена Шпица, истраживач-сарадник [+/-]
↑↑↑