Социологија

О ОДЕЉЕЊУ

Настава социологије у Србији започиње на Правном факултету у Београду, где је 1935. основана Катедра за социологију. Након Другог светског рата та катедра се, из политичких разлога, гаси, да би се 1959. године дозволило образовање Катедре за социологију на Филозофском факултету у Београду. То је била прва таква катедра на целој територији тадашње СФРЈ. Одељење за социологију је данас кадровска и научна база социологије у Србији.

На Одељењу се, на основним, мастер и докторским студијама, предаје велики број предмета из опште и посебних социологија, социјалне патологије, социјалне антропологије и социјалне историје, а истраживања се врше на одељенском Институту за социолошка истраживања.

На Одељењу за социологију предаје 30 наставника и студира око 450 студената.

управник Одељења: 
др Исидора Јарић
редовни професор
↑↑↑