Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
24.6. у 13 Амф, 101, 103

Когнитивна психологија - усмени испит
27.6. у 14 210

Mотивација и емоције
1.7. у 15 Амф, 103, 105

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
30.6. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
29.6. у 15 101

Статистика у психологији 1
27.6. у 16 Амф, 103

Статистика у психологији 2 (писмени)
27.6. у 16 Амф, 103

Статистика у психологији 2, усмени испит
29.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
1.7. у 8:30 Амф.

Генетика
29.6. у 15 208

Психологија опажања
28.6. у 15 101

Историјски увод у психологију
24.6. у 10 105II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
28.6. у 18 Амф.

Психологија личности
24.6. у 17 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
27.6. у 18 Амф, 101

Психологија учења
24.6. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
27.6. у 12  27.6. у 10, 214 214

Психологија менталног здравља
23.6. у 17 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a, где ће бити објављено и време одржавања испита
1.7. 106III ГОДИНА
Генетика
29.6. у 15 208

Општа психопатологија
28.6. у 18 101

Психологија интелигенције
24.6. у 15 101

Увод у психологију образовања
27.6. у 10 101

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
23.6. у 15 Амф, 103, 105

Мировна психологија
30.6. у 14 208

Основи социјалне психологије (студенти андрагогије и педагогије)
24.6. у 9 Амф, 101

Социјална психологија(студенти социологије)
24.6. у 9 Амф, 101

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
24.6. у 11 103

Психопатологија деце и младих
24.6. у 10 283, 214

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
30.6. у 10 208

Основи психотерапије и саветовања
27.6. у 15 208

Увод у клиничку психологију
1.7. у 17 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
28.6. у 16 Амф.

Неуропсихологија
29.6. у 17 105

Развојна психопатологија
30.6. у 17 101

Психологија породице
1.7. у 17  14.7. у 19:30, Амф. Амф.

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
24.6. у 9 Амф, 101

Психологија религије
30.6. у 17 101IV ГОДИНА
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Примењена социјална психологија
24.6. у 9 Амф, 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
1.7. 106

Психолошке школе и правци
30.6. у 11 260

Психологија уметности
28.6. у 15 101

Основе клиничке процене
24.6. у 12 105

Методе клиничке процене - студенти који су слушали курс ранијих година
24.6. у 12 105

Методе клиничке процене - усмени за студенти који су слушали курс ове школске године
4.7. у 13 257

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
1.7. у 9 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
1.7. у 9 258

Интервенције у кризи
27.6. у 14 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
24.6. у 10 283, 214

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
30.6. у 10 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
28.6. у 15 258

Психопатологија групних процена
30.6. у 17 101

Емоционални развој, Афективни развој
27.6. у 18 Амф, 101

Психологија учења и наставе
29.6. у 17  29.6. у 9 , 208 208

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
24.6. у 15 103

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
24.6. у 15 103

Морални развој
27.6. у 18 Амф, 101

Психологија зрелог доба и старења
27.6. у 14 Амф.

Когнитивно процењивање 1 - линк за пријаву: https://docs.google.com/forms/d/1wYk7oJcVCqoGa6xMr6RJ3c6WdIAhrF6JMknZm9wioMg/edit?usp=sharing
у договору са наставником

Когнитивно процењивање деце 2 - линк за пријаву: https://docs.google.com/forms/d/19couDsv_Ex4hsYn9YqPp2uU7nB8f57oJPaCKI56_22U/edit?usp=sharing
у договору са наставником

Методика наставе психологије - писани испит
24.6. у 17:30  23.6. у 13, Амф. 105

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ 2021/22, предаја предиспитних задатака на: Гугл учионици
23.6.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - ЗА РАНИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ предаја предиспитних задатака на: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
23.6.

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
1.7. у 17 105

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким, системима
24.6. у 11 103

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
28.6. у 16 Амф.

Селекција и процењивање запослених
28.6. у 16 Амф.

Стрес на раду
24.6. у 11 103

Организационе промене и развој
1.7. у 19  1.7. у 17, 105 105Предмети за образовање наставника
Термини испита су објављени у вестима ЦОН-а.
https://www.f.bg.ac.rs/con/ispitiМАСТЕР
Психологија уметности
28.6. у 15 101

Роршахов метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова електронским путем
24.6. у 14 264

Клиничке неуронауке
29.6. у 16 214

Управљање променама
1.7. у 17 105

Професионална и етичка питања у психологији рада
28.6. у 16 Амф.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних задатака на имејл: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
23.6.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Школска психологија
24.6. у 15 103

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
24.6. у

Психолошке основе образовне политике (мастер)
27.6. у 10 101

Морални развој (мастер)
27.6. у 18 Амф, 101

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - предаја радова
до 25.6.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
30.6. у 12 264

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
1.7. у 9 258

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и притичка питања у клиничкој психологији
1.7. у 17 Амф.
↑↑↑