Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 16.06. 2024.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2024. / школарина 60%/
  • провера услова и приговори: 17.06.2024.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2024.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
25.6. у 15 Амф, 101, 103, 105

Когнитивна психологија - усмени испит
1.7. у 10 210

Mотивација и емоције
2.7. у 12 Амф, 101

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
3.7. у 12 Амф

Mетодологија психолошких истраживања
28.6. у 11 101

Статистика у психологији 1, Статистика у истраживању образовања
26.6. у 15 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 2 (писмени)
26.6. у 15 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 2, усмени испит
28.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
24.6. у 9 Амф

Генетика
27.6. у 12 208

Психологија опажања
2.7. у 13:30 Амф

Историјски увод у психологију
27.6. у 10 208

Увод у психологију породице
3.7. у 8:30 Амф.

Мировна психологија
1.7. у 10 Амф.

Увод у психологију музике - предаја писаног рада
до 28.6.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
26.6. у 19 Амф.

Психологија личности
28.6. у 8:30 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија
27.6. у 15 Амф, 101

Психологија учења
24.6. у 9 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
24.6. у 10 210

Психологија менталног здравља
1.7. у 14 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a, где ће бити објављено и време одржавања испита
3.7. 106III ГОДИНА
Генетика
27.6. у 12 208

Општа психопатологија
3.7. у 18 Амф.

Психологија интелигенције
28.6. у 11 Амф.

Увод у психологију образовања
24.6. у 15 103

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
27.6. у 9 Амф, 101, 103

Мировна психологија
1.7. у 10 Амф.

Основи социјалне психологије (студенти андрагогије и педагогије)
27.6. у 9 Амф, 101, 103

Социјална психологија(студенти социологије)
27.6. у 9 Амф, 101, 103

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
28.6. у 14 103

Психопатологија деце и младих
28.6. у 10 283, 210

Основи психотерапије и саветовања
24.6. у 12 208

Увод у клиничку психологију
3.7. у 8:30 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
27.6. у 17 Амф.

Неуропсихологија
25.6. у 17 Амф.

Развојна психопатологија
1.7. у 12 Амф.

Психологија породице
3.7. у 8:30 Амф.

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
27.6. у 9 Амф, 101, 103

Психологија религије
1.7. у 12 Амф.IV ГОДИНА
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Примењена социјална психологија
27.6. у 9 Амф, 101, 103

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
3.7. 106

Психолошке школе и правци
3.7. у 9:30 260

Психологија уметности
2.7. у 13:30 Амф.

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене - студенти који полажу писмени
1.7. у 14 Амф.

Методе клиничке процене, Основи клиничке процене - студенти који полажу усмени
1.7. у 15 257

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
27.6. у 16  27.6. у 11, 101 103

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
27.6. у 16  27.6. у 11, 101 103

Интервенције у кризи
24.6. у 11 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
28.6. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
2.7. у 10 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
3.7. у 16 258

Емоционални развој, Афективни развој
27.6. у 15 Амф, 101

Психологија учења и наставе
24.6. у 15 103

Комуникацијске вештине
2.7. у 17 208

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
2.7. у 17 208

Психологија зрелог доба и старења
3.7. у 10 Амф.

Когнитивно процењивање 1 - линк за пријаву:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzzlfD3jQNVDek6lnNgMD3eXq8eMHvdqiWMyAPuirVrnBXiA/viewform?usp=sharing

Когнитивно процењивање деце 2 - линк за пријаву:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuDKGzKeKBaycHQ4ZVJjceOP84696ySwfv4UH2t2tSCljTFA/viewform?usp=sharing

Методика наставе психологије - предаја предиспитних задатака на Гугл учионици
24.6.

Методика наставе психологије - писани испит
28.6. у 15 101

Методика наставе психологије - усмени испит
25.6. у 13 ЦОН канцеларија

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - предаја предиспитних задатака на: Гугл учионици
24.6.

Психологија деце са потребом за додатном подршком,Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
25.6. у 11 ЦОН канцеларија

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
3.7. у 12 103

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким, системима
27.6. у 17 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
28.6. у 14 103

Селекција и процењивање запослених
28.6. у 14 103

Стрес на раду
27.6. у 17 Амф.

Организационе промене и развој
1.7. у 11 208Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеПредмети за образовање наставника
Термини испита су објављени у вестима ЦОН-а.МАСТЕР
Психологија уметности
2.7. у 13:30 Амф.

Конструктивистичка терапија
28.6. у 8:30 Амф.

Роршах интерпретативни метод
1.7. 264

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
26.6. у 19 Амф.

Клиничке неуронауке
26.6. у 15 214

Управљање променама
1.7. у 11 208

Професионална и етичка питања у психологији рада
28.6. у 14 103

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних задатака на имејл предметног наставника
24.6.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
25.6. у 17:30 ЦОН канцеларија

Школска психологија
2.7. у 17 208

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
2.7. у 17 208

Морални развој (мастер)
27.6. у 15 Амф, 101

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - предаја радова
до 20.6. у електронској форми

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
2.7. у 12 264

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
27.6. у 16  27.6. у 11, 101 103

Процена породичне динамике
3.7. у 11 258, 282

Етичка питања у клиничкој психологији
3.7. у 8:30 Амф.
↑↑↑