Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 26.05. 2024.
  • уплата најкасније до: 23.05. 2024. / школарина 50%/
  • провера услова и приговори: 27. и 28.05.2024.
  • испити: од 03. до 12.06. 2024.

ЕВАЛУАЦИЈА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ 2024

Драги студенткиње и студенти, у периоду од 14. маја до 2. јуна 2024. потребно је да попуните Анкету за вредновање управљања и организације рада Филозофског факултета, као и анкете за вредновање педагошког рада наставника и сарадника са свих предмета које сте слушали у овом семестру. Анкете можете пронаћи у оквиру својих е-индекса (http://gama.f.bg.ac.rs) у делу под називом "Евалуација".

Важна напомена: Подсећамо вас да је од ове школске године учешће у вредновању педагошког рада наставника обавеза студената и представља услов за упис наредне школске године.

Филозофски факултет,
Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
3.6. у 11 Амф, 101,103, 105

Когнитивна психологија - усмени испит
6.6. у 15 210

Mотивација и емоције
12.6. у 12 Амф, 101,103, 105

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
7.6. у 11 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
6.6. у 11 101

Статистика у психологији 1, Статистика у истраживању образовања
4.6. у 11 Амф, 101,103

Статистика у психологији 2 - писмени испит
4.6. у 11 Амф, 101,103

Статистика у психологији 2 - усмени испит
6.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
5.6. у 11 Амф.

Психологија опажања
12.6. у 13:30 Амф.

Мировна психологија
10.6. у 10 Амф.

Увод у психологију музике - предаја писаног рада
до 7.6.

Увод у психологију породице
4.6. у 9 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
10.6. у 16:30 Амф.

Психологија личности
7.6. у 8:30 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија
12.6. у 15:30 Амф, 101

Психологија учења
3.6. у 9 210

Психологија памћења и мишљења
3.6. у 10 210

Психологија менталног здравља
4.6. у 15 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
5.6. 106III ГОДИНА
Општа психопатологија
6.6. у 18 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
7.6. у 10 101

Психологија интелигенције
7.6. у 13 Амф.

Увод у психологију образовања
12.6. у 10 101

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
5.6. у 9 Амф, 101

Мировна психологија
10.6. у 10 Амф.

Социјална психологија(студенти социологије)
6.6. у 13 Амф.

Основи социјалне психологије (студенти андрагогије и педагогије)
6.6. у 13 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
3.6. у 15 103

Психопатологија деце и младих
7.6. у 10 283

Основи психотерапије и саветовања
3.6. у 12 208

Увод у клиничку психологију
4.6. у 9 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
4.6. у 17 Амф.

Неуропсихологија
11.6. у 9  6.6. у 11, Амф. Амф.

Развојна психопатологија
6.6. у 15 Амф.

Психологија религије
6.6. у 15 Амф.

Психологија породице
4.6. у 9 Амф.

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
5.6. у 9 Амф, 101IV ГОДИНА
Психологија рада - одбрана праксе (др Ивана Петровић)
3.6. у 13 201

Психолошке школе и правци
7.6. у 9:30 260

Примењена социјална психологија, Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
5.6. у 9 Амф, 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
5.6. 106

Психологија уметности
12.6. у 13:30 Амф.

Основе клиничке процене - усмени испит
4.6. у 16 257

Основе клиничке процене - студенти који полажу писмени испит
4.6. у 15 Амф.

Методе клиничке процене - усмени испит
4.6. у 16 257

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
10.6. у 11 101

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
10.6. у 11 101

Интервенције у кризи
3.6. у 11 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
7.6. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
12.6. у 10 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
6.6. у 16 258

Емоционални развој, Афективни развој
12.6. у 15:30 Амф, 101

Психологија учења и наставе
12.6. у 10 101

Комуникацијске вештине
11.6. у 17 208

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
11.6. у 17 208

Когнитивно процењивање деце 1 - линк за пријаву:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3f9O17fQtXppQzt33fbsvR_iHCQNQHkLMTy0XY6XspMJ01A/viewform?usp=sharing

Когнитивно процењивање деце 2 - линк за пријаву:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3hQbXquT9auQmcaBAtJKht_26hmCBAulNyQQ3VDhL2ghZ3A/viewform?usp=sharing

Методика наставе психологије - предаја предиспитних задатака на Гугл учионици
3.6.

Методика наставе психологије - писани испит
4.6. у 17 101

Методика наставе психологије - усмени испит
4.6. у 17:30 ЦОН канцеларија

Психологија зрелог доба и старења
3.6. у 13 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - предаја предиспитних задатака на Гугл учионици
3.6.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
6.6. у 11 ЦОН канцеларија

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
5.6. у 11 101

Селекција и процењивање запослених
3.6. у 15 103

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
4.6. у 17 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
3.6. у 15 103

Организационе промене и развој
7.6. у 15 105

Стрес на раду
4.6. у 17 Амф.Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеПредмети за образовање наставника
Термини испита су објављени у вестима ЦОН-а.МАСТЕР
Психологија уметности
12.6. у 13:30 Амф.

Роршах интерпретативни метод
4.6. 264

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних задатака на имејл наставника на предмету
3.6.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
5.6. у 17:30 ЦОН канцеларија

Клиничке неуронауке
11.6. у 10 210

Управљање променама
7.6. у 15 105

Професионална и етичка питања у психологији рада
3.6. у 15 103

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
10.6. у 16:30 Амф.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја рада
до 1.6. у електронској форми

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
12.6. у 12 264

Процена породичне динамике
3.6. у 10 258, 282

Школска психологија
11.6. у 17 208

Психолошке основе образовне политике
12.6. у 10 101

Морални развој (мастер)
12.6. у 15:30 Амф, 101

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
11.6. у 17 208

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
10.6. у 11 101

Етичка питања у клиничкој психологији
4.6. у 9 Амф.

Конструктивистичка терапија
7.6. у 8:30 Амф.
↑↑↑