Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 28.05. 2022.
  • уплата најкасније до: 26.05. 2022. / 50%/
  • провера услова и приговори: 30.05. 2022.
  • испити: од 02. до 11.06. 2022.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
2.6. у 15 Амф, 101, 103

Когнитивна психологија - усмени испит
6.6. у 14

Mотивација и емоције
4.6. у 12 Амф, 101, 103

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
9.6. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
6.6. у 12 103

Статистика у психологији 1 - писмени испит
3.6. у 13 Амф, 101

Статистика у психологији 2 - писмени испит
3.6. у 13 Амф, 101

Статистика у психологији 2 - усмени испит
6.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
10.6. у 14 Амф.

Генетика
8.6. у 12 101

Психологија опажања
3.6. у 15 101

Историјски увод у психологију
7.6. у 10 105II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
3.6. у 19 Амф.

Психологија личности
2.6. у 17 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
7.6. у 13 Амф.

Психологија учења
10.6. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
9.6. у 10 214

Психологија менталног здравља
9.6. у 12 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
10.6. 106III ГОДИНА
Генетика
8.6. у 12 101

Општа психопатологија
2.6. у 18 101

Колоквијум из Психологије интелигенције
10.6. у 8:30 105

Психологија интелигенције
10.6. у 11 101

Увод у психологију образовања
3.6. у 15 103

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
3.6. у 11 Амф, 103, 105

Мировна психологија
11.6. у 11 208

Социјална психологија(студенти социологије)
10.6. у 9 Амф, 101

Основи социјалне психологије (студенти андрагогије и педагогије)
10.6. у 9 Амф, 101

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
6.6. у 12 101

Психопатологија деце и младих
3.6. у 10 283, 214

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006.год)
2.6. у 10 104

Основи психотерапије и саветовања
6.6. у 15 208

Увод у клиничку психологију
7.6. у 9 101

Kаријерa и организација, Каријера
7.6. у 15 Амф.

Неуропсихологија
8.6. у 8:30 Амф.

Развојна психопатологија
9.6. у 16 Амф.

Психологија религије
9.7. у 16 Амф.

Психологија породице
2.6. у 9 105

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
10.6. у 9 Амф, 101IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
9.6. у 11 260

Примењена социјална психологија, Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
10.6. у 9 Амф, 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
10.6. 106

Психологија уметности
3.6. у 15 101

Основе клиничке процене
9.6. у 12 Амф.

Методе клиничке процене - студенти који су слушали курс ранијих година
9.6. у 12 Амф.

Методе клиничке процене - слање досијеа за студенте који су слушали курс ове године
7.6.

Методе клиничке процене - усмени испит за студенте који су слушали курс ове године
9.6. у 14 257

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
10.6. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
10.6. у 9 258

Интервенције у кризи
6.6. у 14 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
3.6. у 10 283, 214

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
2.6. у 10 104

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
2.6. у 15 258

Психопатологија групних процена
9.7. у 16 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
7.6. у 13 Амф.

Психологија учења и наставе
3.6. у 15 103

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
2.6. у 17 103

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
2.6. у 17 103

Морални развој
7.6. у 13 Амф, 101

Когнитивно процењивање деце 1 - линк за пријаву: https://docs.google.com/forms/d/1qtFTH1uFBnH_2jYM94qWt7dPSyk87ffkOY9Io54H9S4/edit?usp=sharing
у договору са наставником

Когнитивно процењивање деце 2 - линк за пријаву: https://docs.google.com/forms/d/1ZDCqtXy-_XjYC4K6tpmrOePuHBP3pzFU6ztt1SZBmTk/edit?usp=sharing
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
3.6. у 15 103

Методика наставе психологије - писани испит
2.6. у 13 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
2.6. у 9 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ 2021/22, предаја предиспитних задатака на: Гугл учионици
2.6.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - ЗА РАНИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ, предаја предиспитних задатака на: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
2.6.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
у договору са наствником

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
10.6. у 16 Амф.

Селекција и процењивање запослених
7.6. у 15 Амф.

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
6.6. у 12 101

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
7.6. у 15 Амф.

Организационе промене и развој
10.6. у 18  10.6. у 16, Амф. 103

Стрес на раду
6.6. у 12 101Предмети за образовање наставника
Термини испита су објављени у вестима ЦОН-а.
https://www.f.bg.ac.rs/con/ispitiМАСТЕР
Психологија уметности
3.6. у 15 101

Роршахов метод мрља од мастила (РИМ) - испит
9.6. у 15 257

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних задатака на имејл: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
2.6.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Клиничке неуронауке
8.6. у 9:30 214

Управљање променама
10.6. у 16 Амф.

Професионална и етичка питања у психологији рада
7.6. у 15 Амф.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја рада
до 24.5.

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
2.6. у 12 264

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм
7.6. у 11:30 282, 258

Школска психологија
2.6. у 17 103

Психолошке основе образовне политике
3.6. у 15 103

Морални развој (мастер)
7.6. у 13 Амф, 101

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
2.6. у 17 103

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
10.6. у 9 258

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
7.6. у 9 101
↑↑↑