Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 17.01. до 24.01.2022.
  • уплата најкасније до: 22.01.2022.
  • провера услова и приговори: 25.01.2022.
  • испити: од 03. до 12.02.2022.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
3.2. у 13 Амф.

Mотивација и емоцијe
4.2. у 16 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
11.2. у 10 101

Mетодологија психолошких истраживања
8.2. у 12 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
9.2. у 12 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
10.2. 106

Физиологија нервног система
10.2. у 9 Амф, 101

Биолошка психологија
10.2. у 9 Амф, 101

Психологија опажања
4.2. у 14 Амф, 101, 103

Историјски увод у психологију
3.2. у 15 Амф, 101

Генетика
3.2. у 9:30 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
10.2. у 15 Амф.

Психологија личности
3.2. у 17 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
8.2. у 14 Амф, 101, 103, 105

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
11.2. у 9 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
3.2. у 10 214

Психологија менталног здравља
7.2. у 16 103

Психометрија 1, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
9.2. 106III ГОДИНА
Генетика
3.2. у 9:30 Амф.

Општа психопатологија
4.2. у 12 Амф.

Психологија интелигенције
4.2. у 10 Амф, 101

Увод у психологију образовања
9.2. у 16 Амф, 101

Социјална перцепција и интеракција
7.2. у 9 Амф, 101, 103, 105

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
7.2. у 9 Амф, 101, 103, 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
8.2. у 10 Амф, 101

Психопатологија деце и младих
4.2. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
8.2. у 10  2.2. у 10, 208 104

Психологија породице
11.2. у 9  5.2. у 9, Амф, 103 Амф.

Основи психотерапије и саветовања
10.2. у 15 208

Увод у клиничку психологију
11.2. у 9  5.2. у 9, Амф, 103 Амф, 103

Каријера и организација, Каријера
9.2. у 10:30 103

Неуропсихологија - писмени испит
3.2. у 9 103

Развојна психопатологија
5.2. у 11 101

Психологија религије
5.2. у 11 101IV ГОДИНА
Психологија уметности
4.2. у 16 Амф.

Основе клиничке процене
7.2. у 18 Амф.

Методе клиничке процене, писмени испит
7.2. у 16 103

Интервенције у кризи
10.2. у 14 Амф.

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
12.2. у 9 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
4.2. у 10 283, 210

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
14.2. у 12 258

Вештине психолошког саветовања
11.2. у 9 258

Психопатологија групних процеса
5.2. у 11 101

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
8.2. у 10  2.2. у 10, 208 104

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
8.2. у 10 Амф, 101

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
9.2. у 10:30 103

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
12.2. у 11 101

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
10.2. у 15 101

Стрес на раду
8.2. у 10 Амф, 101

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
5.2. на Google учионици

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама (термин у договору са наставником)
9.2. ЦОН канц.

Методика наставе психологије - предаја испитних задатака
5.2. на Google учионици

Методика наставе психологије - писани испит
9.2. у 18 ЦОН учионица

Комуникацијске вештине
10.2. у 17 Амф.

Емоционални развој, Афективни развоj
8.2. у 14 Амф, 101, 103, 105

Морални развој
8.2. у 14 Амф, 101, 103, 105

Психологија учења и наставе
9.2. у 16 Амф, 101

Психолошке основе образовне политике
9.2. у 16 Амф, 101

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
10.2. у 17 Амф.

Психолошке школе и правци
10.2. у 10 260

Психологија зрелог доба и старења
7.2. у 11 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
9.2. 106

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
4.2. у 10 283,210МАСТЕР
Морални развој (мастер)
8.2. у 14 Амф, 101, 103, 105

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
11.2. у 9  5.2. у 9, Амф, 103 Амф, 103

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
11.2. у 9 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
12.2. у 11 101

Психологија уметности
4.2. у 16 Амф.

Управљање променама
10.2. у 15 101

Клиничке неуронауке
3.2. у 10 213

Психолошке основе образовне политике
9.2. у 16 Амф, 101

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних задатака
5.2. на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Школска психологија
10.2. у 17 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
10.2. у 17 Амф.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова, у електронској форми
до 28.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
8.2. у 12  2.2. у 12, 264 264

Посебни модалитети клиничке процене - део: Роршах
7.2. у 18 Амф.

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
10.2. у 10 282, 258
↑↑↑