Етнологија и антропологија

Запослени
управник Одељења: 
др Бојан Жикић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Данијел Синани, редовни професор
др Бојан Жикић, редовни професор
др Весна Вучинић-Нешковић, редовни професор
др Владимир Рибић, редовни професор
др Драгана Антонијевић, редовни професор
др Иван Ковачевић, редовни професор
др Илдико Ердеи, редовни професор
др Милош Миленковић, редовни професор
др Саша Недељковић, редовни професор
др Сенка Ковач, редовни професор
др Гордана Горуновић, ванредни професор
др Данијела Велимировић, ванредни професор
др Лидија Б. Радуловић, ванредни професор
др Љубица Милосављевић, ванредни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић), ванредни професор
др Марко Пишев, ванредни професор
др Нина Куленовић, ванредни професор
др Слободан Наумовић, ванредни професор
Ања Златовић, истраживач-сарадник
Милица Стјепановић, истраживач-приправник
Библиотекари:
Давор Петровић, истраживач-сарадник
↑↑↑