Етнологија и антропологија

Основне студије

2. семестар

Понедељак
13:15 - 14:45 Предавања Немачки језик 1 409 др Катарина Кржељ, ванредни професор
13:15 - 14:45 Предавања Француски језик 1 104 др Милица Мирић, ванредни професор
Среда
09:45 - 11:15 Предавања Антропологија Старог света 508 др Сенка Ковач, редовни професор у пензији
11:30 - 13:00 Вежбе Антропологија Старог света 508 др Сенка Ковач, редовни професор у пензији
13:15 - 14:45 Предавања Енглески језик 1 510 мр Нина Влаховић, наставник страног језика
Четвртак
Петак
↑↑↑