Клуб Студената Етнологије и Антропологије

О КЛУБУ

Клуб Студената Етнологије и Антропологије (КСЕА) је невладина, непрофитна, струковна организација студената етнологије и антропологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду, основана априла 2001. године. Од свог оснивања КСЕА се афирмише у домену алтернативне едукације, усредсређујући се не само на струковне, већ и на проблеме од ширег друштвеног интереса. Примарно средство којим се ово постиже јесу ваннаставне активности: теренске експедиције, предавања, курсеви, међународни семинари, трибине, дебате, повезивање са различитим организацијама, издаваштво.

КСЕА подстиче студенте етнологије и антропологије на креирање пројеката у домену науке, развој теренске праксе и тежи да одржава сарадњу са колегама са других факултета у држави Србији и у Европи.


Основни циљеви и задаци КСЕА су:

  1. побољшање квалитета студија на студијској групи за етнологију и антропологију на Филозофском факултету у Београду;

  2. залагање за бољу информисаност студената о актуелним антрополошким и етнолошким проблемима;

  3. организовање теренске активности;

  4. публиковање часописа;

  5. организовање научних трибина и семинара;

  6. покретање радионица у домену визуелне антропологије, као и снимања филмова у тој области;

  7. помоћ у реализацији самосталних пројеката и афирмацији студената;

  8. успостављање стручне међународне сарадње;

  9. сарадња са другим студентским организацијама.
↑↑↑