Етнологија и антропологија

О ОДЕЉЕЊУ

Одељење за етнологију и антропологију обележило је 2006. године 125 година од увођења етнологије у наставу на Великој школи и 100 година од оснивања Етнолошког семинара на Филозофском факултету. Одељење је 1990. допунило свој назив у Одељење за етнологију и антропологију, административно обележивши значајне теоријско-методолошке промене које су дисциплину из традиционално оријентисаног проучавања искључиво националне културе трансформисале у савремену социо-културну анализу друштвене стварности и културне разноврсности на националном, регионалном и глобалном нивоу.

Због специфичне интердисциплинарне отворености и унутардисциплинарне повезаности антропологије, наставници, сарадници и истраживачи раде на темама као што су култура и живот савременог човека, популарна култура (филм, телевизија, популарна музика, књижевност), културни идентитети, миграције. савременост, модерност, урбаност, политичка и културна транзиција, материјална и нематеријална културна баштина, глобализација, нови религијски покрети и др.

Одељење издаје часопис Етноантропoлошки проблеми (www.eap-iea.org и www.anthroserbia.org) и суиздавач је едиција ЕАП-монографије и Етнолошка библиотека (www.etnoloskabiblioteka.co.rs).

управник Одељења: 
др Бојан Жикић
редовни професор
↑↑↑