Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21. до 25.09. 2022.
  • уплата најкасније до: /школарина 90%/
  • провера услова и приговори: 26.09.2022.
  • испити: од 27.09. до 30.09. 2022.
П р в а г о д и н а
Материјална култура Србије
27.9. у 12:15h 508

Увод у етнол. и антропол.
27.9. у 16h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
28.9. у 11h 509

Aнтропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
28.9. у 9h 508Д р у г а г о д и н а
Етнолошке и антрополошке теорије
27.9. у 16h 508

Антропологија Новог света (Етнологија Новог света)
27.9. у 9h 508

Примењена антропологија
30.9. у 14h k663

Визуелна антропологија
28.9. у 12:15h 508

Антропологија света - компаративна религија
28.9. у 11h 509Т р е ћ а г о д и н а
Урбана антропологија
27.9. у 11h k664

Општа методологија етнологије и антропологије
30.9. у 12h 509

Политичка антропологија
28.9. у 12:15h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
27.9. у 13:15h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија популарне културе
29.9. у 12h 508

Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине - Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
27.9. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
27.9. у 12h k583

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
28.9. у 11h 509

Нац.етнологија/антропологија – Политика
30.9. у 14h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање
30.9. у 12h 509
↑↑↑