Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 20.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 21.09.2021.
  • испити: од 22.09. до 25.09. 2021.
П р в а г о д и н а
Материјална култура Србије
25.9. у 11:30h 508

Антропологија етницитета
студенти који желе да полажу испите код проф. Недељковића, потребно је да му се што пре јаве путем мејла који је истакнут на сајту факултета

Антропологија религије
22.9. у 10h 508

Aнтропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
25.9. у 9h 101Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
24.9. у 10h 103

Етнологија балканских друштава
23.9. у 12h 106

Антропологија Новог света (Етнологија Новог света)
24.9. у 9h 101

Примењена антропологија
22.9. у 14h 509

Визуелна антропологија
25.9. у 10h k557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
23.9. у 16h 508

Урбана антропологија
23.9. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија-Религија и род
22.9. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
24.9. у 12h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за старе генерације)
25.9. у 13:30h k664

Политичка антропологија
24.9. у 10h k557

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за генерацију која је овај предмет похађала шк. 2020/2021.год.)
25.9. у 10h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
24.9. у 12h 509

Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине - Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
23.9. у 11h k664

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
студенти који желе да полажу испите код проф. Недељковића, потребно је да му се што пре јаве путем мејла који је истакнут на сајту факултета

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
22.9. у 14h 509

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
24.9. у 13h , Ректорат, сала 16

Антропологија Европске уније
24.9. у 13h ,Ректорат, сала 16

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
23.9. у 16h 508
↑↑↑