Историја

Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
Moдул РУСКЕ СТУДИЈЕ - Изборни предмет 1,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
Модул Руске студије, Изборни предмет из модула Руске студије 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет из модула 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑