Историја

Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
Модул Студије савремене историје, Изборни предмет из модула Студије савремене историје 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑