Историја

Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
Модул Студије модерне историје, Изборни предмет из модула Студије модерне историје 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 5
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
Модул СТУДИЈЕ МОДЕРНЕ ИСТОРИЈЕ - изборни предмети,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет из модула 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑