Историја

Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
Модул Средњовековне студије, Изборни предмет из модула Средњовековне студије 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
Заједнички предмети, Историја - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
Заједнички предмети, Изборни предмет из модула 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
Заједнички предмети, Историја - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑