Историја

Историја старог Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 11.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Основни преглед друштвене, културне и политичке историје Рима.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са главним проблемима римске историје, овладавање основама историјске методе, рад са изворима.
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања.
Обавезе студената: Похађање наставе, полагање тестова на крају првог и другог семестра, припремање за часове и учествовање у дискусији.
Постојећи курсеви:
↑↑↑