Историја

Историја старе Грчке и Старог истока
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни предмет
Број бодова: 11.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Основни преглед друштвене, културне, политичке историје старе Грчке, хеленистичког света и држава старог Истока.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са најважнијим проблемима историје хеленског света и земаља старог Истока, рад са изворима, овладавање основама историјске методе.
Облици наставе: Предавања, вежбе.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, семинарски радови у сваком семестру, полагање тестова на крају сваког семестра, активност на часу.
Постојећи курсеви:
↑↑↑