Историја

Византијски писци као мислиоци и књижевници, од Михаила Псела до Георгија Пахимера (11-14. век)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑