Историја

Ванполисне и надполисне организације грчког света
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: писмени или усмени испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑